tenis ziemny

Tenis ziemny jest jedną z najbardziej popularnych obecnie dyscyplin sportowych, której uprawianie sprzyja wszechstronnemu rozwojowi  fizycznemu. Walory zdrowotne tenisa umożliwiają uprawianie go przez całe życie. Opanowanie gry w tenisa to proces nauczania umiejętności techniczno-taktycznych, rozwijanie i kształtowanie zdolności motorycznych oraz cech charakteru.

Cele programu zajęć w tenisa ziemnego objętych programem wychowania fizycznego to:
- wszechstronny  rozwój psychomotoryczny ze szczególnym naciskiem na rozwój koordynacji ruchowej,
- nauczanie uproszczonej techniki uderzeń podstawowych,
- uczenie się różnych technik poruszania na korcie,
- opanowanie podstawowych zasad i przepisów gry obowiązujących w tenisie ziemnym.