nurkowanie

 

Podczas zajęć nurkowania studenci zdobędą podstawy wiedzy teoretycznej oraz poznają zasady związana z bezpieczeństwem nurkowania. W trakcie nurkowania na basenie studenci uzyskają podstawowe umiejętności nurkowe min:

- jak oddziałuje na człowieka  woda i jak wyrównać ciśnienie w przestrzeniach powietrznych,
- opis sprzętu do nurkowania w tym jak korzystać z BCD, automatu oddechowego,
- jakie sygnały sygnały pozwalają na komunikację pod wodą,
- jak pływać za pomocą płetw, jak sprawdzać manometr.

 

Warunkami uczestnictwa w zajęciach:

- bardzo dobry stan zdrowia,
- kursanci muszą zaliczyć nieprzerywane przepłynięcie 200 metrów po powierzchni wody lub 300 metrów w sprzęcie ABC,
- zaliczyć pływanie/unoszenie się na powierzchni przez 10 minut bez użycia jakichkolwiek pływackich środków pomocniczych,
- Oświadczenie medyczne,
- Oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpieczeństwa w nurkowaniu,
- Oświadczenie dotyczące ryzyka i odpowiedzialności prawnej.