turystyka piesza

Turystyka piesza to najstarsza i najbardziej popularna forma turystyki. Szczególnym jej walorem jest to, że pozwala na dotarcie do miejsc trudno dostępnych.
Zrozumienie rekreacji turystycznej jest ważne dla podjęcia świadomej aktywności ruchowej, zaspokaja ona  nie tylko potrzeby ruchowe człowieka, ale również psychiczno – intelektualne. O aktywności ruchowej wśród otaczającej przyrody pisze T. Łobożewicz: „Najdoskonalszą formą aktywności ruchowej, zbliżenia do regenerującego biologicznie środowiska lasów, wód, pól, dostępną dla wszystkich bez względu na wiek, płeć i stopień zamożności jest turystyka, a turystyka kwalifikowana w szczególności.”