koszykówka

Koszykówka jest grą atrakcyjną i widowiskową. Wynika to z dużego urozmaicenia samych ćwiczeń, poszerzonych o rywalizację. Jest to walka sportowa. Konieczność podejmowania samodzielnych decyzji w stale zmieniających się sytuacjach. W grze zostają poddane próbie uzdolnienia walczących, wydolność ich organizmów, pomysłowość, odwaga i wola przełamywania trudności.